Av og til blir det litt mye!

Av og til blir det litt mye!

Føler du at avfallet hentes for sjeldent, eller at avfallsbeholderne er for små? Kontakt oss, så fikser vi det raskt og enkelt. 

Alt du trenger å gjøre er å bestille ny og større beholder på trv.no, eller ringe kundeservice på telefon 917 54 000. Da erstatter vi beholderen din med en ny og romsligere innen kort tid. Med mer plass til avfallet blir de fleste veldig fornøyd med hentehyppigheten. 

Er plast en last? 

I Trondheim Renholdsverk opplever vi at husholdninger bestiller både større restavfallsbeholder og papp- og papiravfallsbeholder, men det er større plastavfallsbeholder de fleste ønsker seg. Det er ikke vanskelig å forstå. Plastemballasje tar mye plass, og mange av oss har av og til blitt litt frustrerte av å se plast vi har stappet sammen sprette opp igjen. Å mellomlagre plasten kan også være plasskrevende. Med større plastbeholder blir hverdagen smidigere, samtidig som du kan være sikker på at plasten blir behandlet på en miljøvennlig måte. Plast som leveres til oss blir sendt til gjenvinning. Les mer om plasthåndteringen her (https://trv.no/sortere/#plastemballasje). 

Ulike størrelser og priser

Avfallsbeholderne våre kommer i fire ulike størrelser, fra 140 liter, opp til 660 liter. Du kan ha ulik størrelse for hver enkelt avfallstype. Det er størrelsen på beholderne som avgjør hva du skal betale i renovasjonsavgift. For å stimulere til kildesortering er mesteparten av avgiften lagt på restavfall. Er du flink til å sortere koster det altså ikke så mye ekstra å øke kapasiteten på plastemballasje eller papir. Full oversikt over størrelser og priser finner du her (https://trv.no/produkter-og-tjenester/abonnement-og-priser/prislister/)

Takk for at du sorterer 

Trondheim Renholdsverk skal sørge for gode og nyttige avfallsløsninger og tjenester til innbyggere i Trondheim kommune. Målet vårt er alltid å være blant Norges beste når det gjelder å ta vare på ressursene i avfallet på en moderne, effektiv og miljøvennlig måte. I hjertet av vårt engasjementet ligger et sterkt ønske om å bidra positivt til en langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling. Vi takker alle som hver dag deler og bidrar til engasjementet vårt gjennom små og store miljøhandlinger. Bli gjerne bedre kjent med oss ved å lese historien vår her ( https://trvgruppen.no)