Bli kjent med byens midtbypunkt

Bli kjent med byens midtbypunkt

Bor du i eller nær sentrum av Trondheim? Da må du vite hvor midtbypunktene dine er.

I sentrum, eller det vi kaller midtbyen, er det nemlig kun restavfall (inkludert matavfall) som skal kastes i beholderen som er rett utenfor huset ditt. Papp/papir, plastemballasje og glass/metallemballasje skal alltid kastes i containere på såkalte midtbypunkt. De er lett å få øye på fra gaten, og det er aldri langt å gå til nærmeste punkt. Finn dine nærmeste midtbypunkt her.

Hvorfor midtbypunktpunkt?

Årsaken til ordningen er rett og slett at sentrumsnære områder i Trondheim har så tett bebyggelse at det mange steder ikke er plass til mer enn restavfallsbeholder utenfor boligene.

Hvilket avfall skal hvor? 

Det er ikke alltid like enkelt å skjønne hva som er restavfall og hva som skal kildesorteres. Som hovedregel kan man si at restavfall er alt som blir igjen etter at du har sortert ut papp/papir, emballasje av plast, samt glass/ metall, farlig avfall og el-avfall. Du kan lese alt du trenger å vite om hvordan avfallet ditt skal kildesorteres her.

Som hovedregel kan man si at restavfall er alt som blir igjen etter at du har sortert ut plastemballasje, glass/metallemballasje, papp/ papir, farlig avfall og el-avfall.

Plast og papir, glass og metall kastes i Midtbypunkt

Hva med klær, tøy, hvitevarer, ødelagte møbler og el- avfall? 

Noen typer avfall skal du verken kaste i restavfall eller i midtbypunkt.

Du skal ha en egen rød boks for farlig avfall og små-elektrisk avfall i boligen din. Trondheim Renholdsverk henter «rød-boksen» to ganger i året. Vi sender deg sms-varsel om når og hvor du skal plassere boksen. Gi oss veldig gjerne beskjed hvis din bolig skulle mangle «rødboks».

Alle tekstiler og klær som er rene og tørre, og gjenstander av god kvalitet kan du levere til Trondheim Renholdsverk sitt eget gjenbruksmottak BrukOm, eller til en annen gjenbruksaktør.

Noen ganger, ikke minst når du på et tidspunkt skal flytte, har du kanskje mye som skal kastes eller som andre kan ha gleden av. Både avfall og ting til ombruk kan du levere til Heggstadmoen gjenvinningsstasjon.

Bestille avfallstaxi?

Hvis du ikke har tilgang til bil, kan det være et godt alternativ å bestille Avfallstaxi på trv.no. Da henter vi avfallet ditt til avtalt tid og til en rimelig pris. Hvis du bor i kollektiv, kan dere kanskje samle opp avfallet og spleise. Avfallstaxi kan f. eks. være veldig smart når du skal flytte.