Hva er egentlig en renovasjonsforskrift?

For å ta et eksempel – vi i Trondheim Renholdsverk plikter å hente avfallet ditt hjemme hos deg. Samtidig har du som kunde en plikt til å legge til rette for at vi får tømt avfallet ditt. For eksempel ved å måke snø frem til beholderne slik at vi kommer frem til dem.

Slik samarbeider vi om å ha en ren og pen by til enhver tid.

Litt mer formelt sagt har forskriften som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall. Forskriften gjelder for Trondheim kommune og vedtas av Bystyret.

Du kan lese hele forskriften for Trondheim kommune på lovdata.no