Batterier

Batterier fins i alle mulige former og størrelser. Fra blybatterier og alkaliske småbatterier til store tunge industribatterier fra både kjøretøy og skip.

Batterier som kommer inn på gjenvinningsstasjonen eller i «rødboksen» håndsorteres på Heggstadmoen. De sendes deretter videre til selskapet Batteriretur, som samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge.

Batterier med miljøskadelig innhold går tilbake til batteriprodusentene. Blyet i blybatteriene brukes i produksjon av nye batterier. Kadmium fra kadmiumholdige batterier går også i et lukket kretsløp og brukes blant annet i produksjon av nye batterier.

Ved å gjenvinne stoffene i batteriene, reduserer vi behovet for jomfruelige materialer.

Batteriretur har avtaler med godkjente gjenvinningsanlegg i Europa og de sørger for at alle batterier vi samler inn blir sendt til et av disse anleggene for gjenvinning.

Dette er mengdene batterier vi har samlet inn i Trondheim de siste årene:

2021: 37 tonn småbatterier, 2 tonn litiumbatterier og 1,8 tonn kadiumholdige batterier, til sammen 41 tonn.95 tonn blybatterier (bilbatterier).

2022: 35,3 tonn småbatterier, 4 tonn litiumbatteri og 1,7 tonn kadmiumholdige batterier. 82,4 tonn blybatterier.

2023: 28,1 tonn småbatterier, 8,4 tonn litiumbatterier og 1,5 kadmimumholdige batterier. 100,6 tonn blybatterier.