Bearbeidede masser (inerte masser)

Bearbeidede masser, som ikke reagerer med andre stoffer slik at det kan medføre forurensning eller helseskade. Det kan for eksempel være takstein, teglstein og betong uten armering. Brukes i produksjon av produkter til fyllmasser i forskjellige kategorier. For eksempel anleggsveier, bygging av veier, sykkelstier, forbedring og oppfylling av landskap og terreng, igjen-fylling av gamle pukkverk, støyvoller og parkeringsplasser.

I 2021 samlet vi inn 1 053 tonn inerte masser.