Bearbeidede masser (inerte masser)

Bearbeidede masser, som ikke reagerer med andre stoffer slik at det kan medføre forurensning eller helseskade. Det kan for eksempel være takstein, teglstein og betong uten armering.

Inerte masser blir etterbehandlet ved Mardahl Industri sitt mottak på Orkanger. Etter mottak blir massene separert ved bruk av elektrisk produksjonsutstyr. Massene blir da separert i jord, singel, pukk etc.
Alt av inerte masser som kommer inn til mottaket går videre til ombruk som f.eks fyllmasse i nye prosjekter. Det vil dermed si at 100 % av inerte masser blir brukt om igjen.

Brukes i produksjon av produkter til fyllmasser i forskjellige kategorier. For eksempel anleggsveier, bygging av veier, sykkelstier, forbedring og oppfylling av landskap og terreng, igjen-fylling av gamle pukkverk, støyvoller og parkeringsplasser.

Dette er mengdene bearbeidede masser vi har samlet inn i Trondheim de siste årene:

2021: 1052 tonn

2022: 951 tonn

2023: 866 tonn