Betong med armering

Betong med armering leveres til Retura TRV på Heggstadmoen hvor det knuses og skilles i betong og metall.
Betong blir til ny betong, i tillegg til at en del gjenbrukes som fyll- eller dreneringsmasse. Metaller gjenvinnes til nye metallprodukter.

I 2021 samlet vi inn 64 tonn betong med armering