Betong med armering

Betong med armering leveres til Retura TRV på Heggstadmoen hvor det knuses og skilles i betong og metall.
Betong blir til ny betong, i tillegg til at en del gjenbrukes som fyll- eller dreneringsmasse. Metaller gjenvinnes til nye metallprodukter.

Dette er mengdene betong med armering vi har samlet inn i Trondheim de siste årene:

2021: 64 tonn

2022: 60 tonn

2023: 62 tonn