Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

Mobiltelefoner, tv-er, radioer, ovner og alskens duppedingser. Fellesnevneren er at de går på strøm, med batterier eller stikkontakt, og de inneholder farlige stoffer som må behandles spesielt.

EE-avfallet grovsorteres ved Trondheim Renholdsverks anlegg på Heggstadmoen. Deretter leveres det til godkjent mottak-/behandlingsanlegg. Avfallet blir finsortert, knust og skilt i ulike materialtyper, for det meste jern, aluminium, kobber og plast.

Metaller og glass brukes til nye produkter. Plast som inneholder det farlige stoffet brommerte flammehemmere, destrueres i egne spesialovner og blir til energi.

Dette er mengdene EE-avfall vi har samlet inn i Trondheim de siste årene:

2021: 891 tonn

2022: 1040 tonn

2023: 1059 tonn