Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

Mobiltelefoner, tv-er, radioer, ovner og alskens duppedingser. Fellesnevneren er at de går på strøm, med batterier eller stikkontakt, og de inneholder farlige stoffer som må behandles spesielt.

EE-avfallet grovsorteres ved Trondheim Renholdsverks anlegg på Heggstadmoen. Etterpå sendes det til gjenvinning via Norsirk, som er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Avfallet blir finsortert, knust og skilt i ulike materialtyper, for det meste jern, aluminium, kobber og plast.

Metaller og glass brukes til nye produkter. Plast som inneholder det farlige stoffet brommerte flammehemmere, destrueres i egne spesialovner og blir til energi.

I 2021 samlet vi inn 891 tonn EE-avfall