Farlig avfall

Består av mange ulike avfallstyper som inneholder farlige stoffer og som må behandles på spesielle måter.

Farlig avfall sorteres hos oss på Heggstadmoen. I etterkant leveres avfallet til godkjente mottaks- og behandlingsanlegg for forsvarlig behandling.

Noe blir nøytralisert og langtidslagret, noe blir renset og noe blir brent under svært høy temperatur.

Norske isolerglassruter fra perioden 1965–75 kan inneholde PCB og skal dermed behandles som farlig avfall. Importerte vinduer kan inneholde PCB helt frem til 1980. På metallisten mellom glasslagene finner du som regel påstemplet produksjonsår/-dato og hvem som har produsert vinduet. Vi sender denne typen vinduer til selskapet Ruteretur.

På vinduer skilles lim og ramme fra glasset. Glass materialgjenvinnes i produksjon av isolasjon (glassull). Lim og ramme behandles som farlig avfall.

Harde bygg- og fasadeplater som eternitt inneholder det kreftfremkallende og forbudte stoffet asbest. Eternittplater deponeres.

Avfall som inneholder KFK eller HKFK (for eksempel sandwich-element og isolasjon) går til energiutnyttelse. Det samme gjør avfall med ftalater og baderomsplater med pentaklorfenol.

En del av avfallet, som for eksempel malingsspann, består også av mye plast og metall. Gjenvinnbar plast og alt metall sorteres ut og gjenvinnes til nye produkter.

Dette er mengdene farlig avfall vi har samlet inn i Trondheim de siste årene:

2021: 898 tonn

2022: 895 tonn

2023: 873 tonn