Glass- og metallemballasje

Glass -og metallemballasjen som kastes på returpunkt eller på gjenvinningsstasjonen i Trondheim sendes til Sirkel i Fredrikstad. Der sorteres de to råstoffene fra hverandre. Metallemballasje kan bli til nye bokser, sykler, kleshengere, bilfelger, hammer og spiker. Glassemballasjen blir gjenvunnet til nytt glass og isolasjon.

Glasset med høyest kvalitet blir sendt til glassverk i Europa. Ifølge Sirkel blir all utsortert glassemballasje materialgjenvunnet. I snitt inneholder en vanlig grønn flaske 90 prosent resirkulert glass, mens en blank flaske inneholder i gjennomsnitt 70 prosent resirkulert glass.

Det mest finknuste glasset brukes til å produsere Glasopor skumglass. Materialet har en god isolerende effekt og brukes som lett byggemateriale, for eksempel som lettfylling i vei og anlegg. Noe av glasset går også til Glava isolasjon i Stjørdal.

Se hvordan glass- og metallemballasjen gjenvinnes her:

Når aluminium gjenvinnes til nye produkter, brukes det 95 prosent mindre energi enn ved produksjon av nytt metall fra fjell og berg. Både aluminium og stål gjenvinnes med like god kvalitet som nye råvarer. 75 prosent av all aluminium produsert siden 1886, er fortsatt i bruk, og all innsamlet glassemballasje blir materialgjenvunnet.
Metallemballasjen, som deles opp i magnetisk (stål) og ikke-magnetisk (aluminium), sorteres fra hverandre. Magnetisk emballasje blir sendt med båt fra Fredrikstad til Celsa i Mo i Rana og blir smeltet om til armeringsstål.

Celsa Armeringsstål i Mo i Rana er det eneste stålverket som tar imot resirkulert stål i Norge.
Aluminiumsemballasjen pakkes i baller i Oslo og sendes til Hydro i Nuess i Tyskland. Materialet brukes i produksjon av nye drikkebokser.

Dette er mengdene glass- og metallemballasje vi har samlet inn i Trondheim de siste årene:

2021: 2935 tonn

2022: 2979 tonn

2023: 3031 tonn