Hageavfall

Hageavfall kvernes og transporteres til Franzefoss Pukk, avdeling Vassfjell og Lia sitt komposteringsanlegg. Komposten brukes som ingrediens i Grønn Vekst AS sine jordblandinger. Dette gjelder hageavfall som leveres på hageavfallsmottaket, eller under hageavfallsaksjonene vår og høst, og juletrær som Trondheim Renholdsverk samler inn i januar.

I 2021 samlet vi inn 3 015 tonn hageavfall