Hageavfall

Hageavfall kvernes og transporteres til Franzefoss Pukk, avdeling Vassfjell og Lia sitt komposteringsanlegg. Komposten brukes som ingrediens i Grønn Vekst AS sine jordblandinger. Dette gjelder hageavfall som leveres på hageavfallsmottaket, eller under hageavfallsaksjonene vår og høst, og juletrær som Trondheim Renholdsverk samler inn i januar.

Dette er mengdene hageavfall vi har samlet inn i Trondheim de siste årene:

2021: 3015 tonn

2022: 3707 tonn

2023: 4058 tonn