Hardplast

Hardplast er plast som ikke har vært brukt til emballasje. For eksempel potter, fat, dunker, kanner, malingsspann, hylser og hagemøbler.

Årsaken til skillet mellom emballasjeplast og «annen plast» er at det er produsentene av plastemballasjen som har ansvar for at det de produserer blir resirkulert. Hardplasten går ikke inn i denne kategorien.

Hardplasten som kommer inn på gjenvinningstasjonen på Heggstadmoen sendes til Grønt Punkt Norge. De videreformidler den til ulike gjenvinningsselskap.

Hardplast og plastfolie går til materialgjenvinning.

LES MER: Ønsker mer blandet plast til materialgjenvinning

Ved å gjenbruke én kilo plast til å lage nye ting, spares to kilo råolje for framtida.

Dette er mengdene hardplast vi har samlet inn i Trondheim de siste årene:

2021: 160 tonn

2022: 142 tonn

2023: 164 tonn