Impregnert trevirke

Impregnert trevirke, som terrassebord og kledning, inneholder farlige stoffer som kan skade både helsa vår og miljøet om det havner i lufta eller naturen. Det må derfor spesialbrennes i egne ovner som ikke slipper ut de farlige stoffene. Slik får en ut varmeenergien fra trevirket. Asken legges på spesielle deponier (fylling).

Impregnert trevirke som kommer inn på gjenvinningsstasjonen transporteres til Bratsberg (Franzefoss avd. Lia) for mottakskontroll  og sortering. Materialene sendes deretter til Sverige hvor impregnert trevirke kvernes til flis, og energiutnyttes ved Kils Energi AB. Utsorterte metaller går til materialgjenvining.

Dette er mengdene impregnert trevirke vi har samlet inn i Trondheim de siste årene:

2021: 1251 tonn

2022: 1082 tonn

2023: 1154 tonn