Metall som ikke er emballasje er en egen kategori, og skal ikke blandes med metallemballasje. Det kan være for eksempel skrapjern, skruer, spiker, armeringsjern og kokekar. Metallgjenstandene sendes til Stena Recycling på Orkanger. Derfra går metallet til ulike gjenvinningsbedrifter i inn- og utland. Der materialgjenvinnes råstoffet til nytt metall og nye metallprodukter.

Vi sparer mye energi på å gjenvinne metall. Det brukes det rundt 95 prosent mindre energi på å gjenvinne aluminium enn ved produksjon av nytt aluminium fra naturen. For jern er energibesparelsen på cirka 75 prosent.
Metaller gjenvinnes med like god kvalitet som nye råvarer som hentes via gruvedrift fra naturen.

I 2021 samlet vi inn 1 294 tonn metall