Brukbare og salgbare møbler og gjenstander mottas ved gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen. Varene blir fraktet til BrukOm, Trondheim Renholdsverks store ombrukssenter på Nyhavna i Trondheim. Her blir de sortert, vasket, priset og solgt videre.

Dette er mengdene ombruksvarer vi har omsatt de siste årene:

2021: 262 tonn

2022: 347 tonn

2023: 411 tonn

Se siste nytt fra BrukOm butikk på Facebook