Papp og papir

Papp og papir er alt fra pappesker og melkekartonger til skoesker og avispapir. Pappen og papiret fra privathusholdninger kjøres til Retura TRVs anlegg på Heggstadmoen og sorteres, før det presses i baller og sendes til ulike anlegg for materialgjenvinning.

Papiret blir blant annet til dopapir, avispapir og skrivepapir.

Aviser/magasiner går til Norske Skog på Skogn hvor det brukes som råstoff til nye papirprodukt.

Mesteparten av pappen fra Trondheims husholdninger sendes til Ranheim Paper & Board. Mye av materialet blir til emballasje til transport av fisk eller brukes til å lage høytrykkslaminat av flere lag med hardpresset papp, som brukes som fasadeplater på bygg.

 

 

Drikkekartong sendes til Fiskeby Board i Norrköping i Sverige. Her blir drikkekartongen til ny kartong som brukes til produksjon av blant annet pizza- og cornflakesesker. Noe blir også råstoff for dopapir og skrivepapir.

Kartong kan gjenvinnes minst 25 ganger uten å miste egenskapene sine. Den mengden papir vi samler inn i Norge hvert år, sparer like mye CO2 utslipp som fra 35000 biler, ifølge sortere.no.

Dette er mengdene papp og papir vi har samlet inn i Trondheim de siste årene:

2021:  8 221 tonn

2022: 7884 tonn

2023: 7496 tonn