Rene masser

Naturlige rene masser uten forurensning som for eksempel jord, grus, sand, stein, leire, torv, myr, med mer. Brukes på samme måte som inerte masser til fyllmasse i ulike kategorier.

I 2021 samlet vi inn 1 581 tonn rene masser