Rene masser

Naturlige rene masser uten forurensning som for eksempel jord, grus, sand, stein, leire, torv, myr, med mer.

Rene masser blir etterbehandlet ved Mardahl Industri sitt mottak på Orkanger. Etter mottak blir massene separert ved bruk av elektrisk produksjonsutstyr. Massene blir da separert i jord, singel, pukk etc.
Alt av rene masser som kommer inn til mottaket går videre til ombruk som f.eks fyllmasse i nye prosjekter. Det vil dermed si at 100 % av rene masser blir brukt om igjen.

Dette er mengdene rene masser vi har samlet inn i Trondheim de siste årene:

2021: 1581 tonn

2022: 1379 tonn

2023: 1222 tonn