Restavfall

Restavfall er «resten», etter at vi har kildesortert ut de andre typene avfall. Det som skal kastes i restavfall er gjerne blandinger av forskjellige materialer som ikke lar seg sortere fra hverandre. Derfor kan ikke restavfallet brukes til å lage nye ting på samme måte som renere råstoffer.

Restavfallet fra Trondheims innbyggere sendes til Statkraft Varmes fjernvarmeanlegg på Heimdal. Der brennes det i spesialovner og blir til ny energi i et fjernvarmesystem.

Fra Heimdal går varmt vann i rør til store deler av byen. Blant institusjonene som får fjernvarme i Trondheim, er St. Olavs hospital, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Lerkendal stadion og Nidarosdomen. I tillegg får de fleste borettslagene i byen fjernvarme til oppvarming.
Metaller sorteres ut av asken og sendes til gjenvinning.

NB: Har du bleiebarn i hus blir det mye restavfall. Tøybleier er en løsning som kan redusere avfallsmengden. Det gis engangsstøtte for bruk av tøybleier med 50 prosent av kostnaden inntil 1000 kroner, inkl. mva, pr barn. Les mer om støtteordningen her

I 2021 samlet vi inn 37 740 tonn restavfall i Trondheim.