Tekstiler

Klær, tekstiler og sko gjenbrukes som de er, hvis de er hele og rene.
Mesteparten av tekstiler som kommer inn på gjenvinningsstasjonen leveres til Fretex. Tekstilene omsettes via Fretex sine gjenbruksbutikker eller går til eksport.

I 2022 gikk 68 prosent til ombruk, 23,7 prosent til materialgjenvinning og 8,25 prosent til energiutnyttelse på grunn av at tekstilene var skitne eller bløte og dermed uegnet for gjenbruk eller gjenvinning.

Dette er mengdene tekstiler vi har samlet inn i Trondheim de siste årene:

2021: 93 tonn

2022: 99 tonn

2023: 136 tonn