Tekstiler

Klær, tekstiler og sko gjenbrukes som de er, hvis de er hele og rene.
Mesteparten av tekstiler som kommer inn på gjenvinningsstasjonen leveres til Fretex. Tekstilene omsettes via Fretex sine gjenbruksbutikker eller går til eksport. I 2020 ble om lag 30 prosent av det som kom inn materialgjenvunnet til ny tråd og sjoddi. I 2020 gikk cirka 7 prosent til energiutnyttelse på grunn av at tekstilene var skitne eller bløte og dermed uegnet for gjenbruk eller gjenvinning.

I 2021 samlet vi inn 93 tonn tekstiler