Ubehandlet trevirke og behandlet trevirke

Ubehandlet trevirke er tre som ikke har noe slags overflatebehandling.
Trevirket som leveres på gjenvinningsstasjonen sendes videre til  Retura IR på Fiborgtangen i Skogn. Her finsorteres og kvernes materialene, før det går inn i produksjon av sponplater ved Arbor i Hattfjelldal.

Paller, som f. eks europaller, engangspaller og spesialpaller, sorteres ut og leveres til Smart Retur på Kvål. De sender pallene ut på markedet igjen. Paller som har mindre skader, repareres og brukes om igjen.

Behandlet trevirke, som er malt, lakkert eller overflatebehandlet på annet vis, kvernes og blir energiutnyttet i papirproduksjonen til Norske Skog på Skogn.

I både ubehandlet og behandlet trevirke blir metaller, som spiker, skruer og beslag, tatt ut med magneter i kverningsprosessen. Metallet blir materialgjenvunnet til armeringsjern ved Celsa Armeringsstål i Mo i Rana.

Dette er mengdene vi har samlet inn de siste årene:

Ubehandlet trevirke:

2021: 492 tonn

2022: 446 tonn

2023: 342 tonn

Behandlet trevirke:

2021: 5459 tonn

2022: 4866 tonn

2023: 4989 tonn

Paller til gjenbruk:

2022: 19 tonn

2023: 39 tonn