Restavfall til sortering

Avfallet ettersorteres av Retura TRV på Heggstadmoen og sendes til materialgjenvinning og energiutnyttelse. Det som ikke egner seg for noen gjenvinning blir sendt på godkjent deponi.

Dette er mengdene vi har samlet inn av restavfall til sortering i Trondheim de siste årene:

2021: 1628 tonn

2022: 1432 tonn

2023: 2685 tonn