Ubrennbar rest

Det som leveres som ubrennbar rest på gjenvinningsstasjonen ettersorteres av Retura TRV på Heggstadmoen og sendes til materialgjenvinning og energiutnyttelse. Det som ikke egner seg for noen gjenvinning blir sendt på godkjent deponi.