Våre hverdagshelter

… takker for samarbeidet!

Dag Rune, Pernille, Jan Morten, Tomy, Arvid, Ronny, Jan Inge og Tomas er noen av Trondheim Renholdsverks mange ansatte, som hver dag gjør en innsats for at innbyggernes avfall hentes og gjenvinnes riktig.

Vi må alle gjøre en innsats, og vi hjelper deg med å være bærekraftig og nå avfallsmålene dine. Det gjør du gjennom å kildesortere avfallet ditt, redusere forbruket og øke ombruket. Her følger en oversikt over hvordan vi kan hjelpe deg med dette:

Kildesortering av avfall som hentes hjemme

Hver og en av våre 55 renovatører tømmer mellom 200 til 400 beholdere hver dag.

Hjemme skal du sortere ulike avfallstyper i ulike beholdere:

  • papp og papir
  • plastemballasje
  • glass- og metallemballasje
  • matavfall
  • farlig avfall (i rødboksen)

Slik sorterer du.

Les mer om hva som skjer med avfallet ditt her. 

 

Heggstadmoen gjenvinningsstasjon Ansatte på Heggstadmoen

Arvid, Ronny og Jan Inge er tre av de dyktige ansatte som hjelper deg å sortere rett når du leverer avfall på gjenvinningsstasjonen.

Det aller meste du vil bli kvitt, kan leveres gratis. Husk å sortere avfallet i gjennomsiktige sekker eller åpne esker, så er det lettere å sortere riktig.

Her kan du se kart over stasjonen og planlegge besøket ditt. 

 

Hageavfallsaksjoner

Vi henter hageavfallet ditt hjemme hos deg vår og høst. Alt du trenger å gjøre, er å kjøpe sekkene du trenger til kr 25,-/stk., og fylle sekkene med løv, kvister og gress.

P.S. Vi henter kun denne typen sekker. De skal ikke fylles med torv, grus, stein eller jord.