Hvorfor må vi sortere ut matavfallet?

Det er politisk besluttet at vi skal sortere ut mat i egen beholder i Trondheim. Gjennom EØS-avtalen er Norge pliktig til å iverksette EU-regelverk i norske lover og forskrifter. EU har vedtatt obligatorisk innsamling av matavfall og plastavfall innen 2023.

Myndighetene med Miljødirektoratet i spissen er helt tydelige på at vi fremover må bli enda bedre til å sortere avfallet vårt, slik at det kan materialgjenvinnes og gå inn i sirkulærøkonomien. Det betyr at vi alle må bli flinkere til å sortere det vi bruker, og enda viktigere er det at vi tar bedre vare på det vi allerede har og forbruker mindre. Dette vil vi alle merke i årene som kommer, gjennom nye krav og regler som har utspring i EUs «green deal».