Hvorfor skal vi sortere ut matavfallet?

 

Fra 1. januar 2023 blir det lovpålagt å sortere ut matavfall og plastavfall fra alle husholdninger. Kommunen skal sørge for at matavfall fra husholdninger utsorteres ved kildesortering, og at minst 55 prosent skal utsorteres fra og med 2025, 60 prosent fra og med 2030 og 70 prosent fra og med 2035. 

Slik utnyttes plantenæringsstoffer til biogassproduksjon og gjødselprodukter, i stedet for å bli sendt til forbrenning. 

Matavfallet som samles inn i Trondheim blir til biogass og biogjødselprodukter.