Ila:

  1. Restavfallsbeholderen ved boligen åpnes igjen og restavfallscontainerne på midtbypunktene fjernes.
  2. Plastemballasje-, glass- og metallemballasje, papp- og papir, og matavfall skal kastes i containere på midtbypunktene (se kart).
  3. RFID-nøkkelbrikken fra Trondheim Renholdsverk brukes på matavfallscontainerne. Du kan også bruke de fleste kort og brikker som har RFID-teknologi i seg. For eksempel bankkort, adgangskortet til jobben, ladebrikker og lignende.
  4. Gratis bioposer til matavfallet får du på Bunnpris i Ila, Trondheim kommunes publikumsmottak i Bytorget, Erling Skakkes gate 14, og inne på parkeringshuset på Leütenhaven. Der er det åpent daglig fra 06.30 – 24.00.

Noe du lurer på? Ta kontakt med oss på kildesortering@trv.no eller telefon 917 54 000.