Jeg har ikke matavfall, eller komposterer alt matavfallet mitt selv. Kan jeg slippe å ha matavfallsbeholder da? 

Kompostering er en flott måte å håndtere matavfallet på. Det er en god løsning for dem som har plass og mulighet for det, og det gir god jord og gjødsel til hagen. Vi har selv flere ivrige kompostører i selskapet, og vi arrangerer også kurs i ulike komposteringsteknikker.  

Vi legger oss ikke bort i om du komposterer selv, eller putter matavfallet i matavfallsdunken. Men alle husstander med småbeholdere vil få utdelt matavfallbeholder. Den vil i seg selv ikke føre til gebyrøkning, men blir en del av standardoppsettet. 

Om du velger å sette den i garasjen, boden, eller et annet sted, er det opp til deg. 

 Regjeringens krav er at fra 1. januar 2023 skal mat- og plastavfall fra alle husholdninger over hele landet sorteres ut. Dette er et virkemiddel for å sikre gjennomføring og overholdelse av bindende krav i EUs avfallsregelverk. Et regelverk vi i Norge må forholde oss til ettersom vi er EØS-medlemmer.  

Kompostering er flott. Men ikke alle har mulighet, plass eller interesse for det. Vi plikter å lage et innsamlingssystem for matavfall. Vi er nødt til å tenke fellesløsninger. At det vil være noen beholdere som er tomme, fordi en del vil kompostere, er vi klar over. 

Samtidig har vi i Trondheim en engangsstøtte ved anskaffelse av varmkompostbinge, bokashi og tøybleier. Denne trådte i kraft 01.01.2020.