Har du fått ny avfallsløsning denne vinteren? Da vil gjerne ha din tilbakemelding!

I februar startet Trondheim Renholdsverk innføringen av ny avfallsløsning, med nye beholdere for matavfall og glass- og metallemballasje.

Dere som bor i Olderdalen, Reppe, Vikåsen, Væretrøa og deler av Ranheim var de første som fikk den nye ordningen.

Nå ønsker vi å høre hvordan det har fungert så langt. Ta undersøkelsen her: