Har du fått ny avfallsløsning i løpet av det siste året? Da vil gjerne ha din tilbakemelding!

Ta spørreundersøkelsen om ny avfallsløsning her.

I februar 2023 startet Trondheim Renholdsverk innføringen av ny avfallsløsning, med nye beholdere for matavfall og glass- og metallemballasje.

Er du en av dem som har fått den nye løsningen? Nå ønsker vi å høre hvordan det har fungert så langt.

TA UNDERSØKELSEN HER (du sendes til en egen side for spørreundersøkelsen).

The survey is also available in English.