Spørreundersøkelse for kartlegging av avfalls- og gjenbruksløsninger på Lademoen

Hvordan kan vi skape et nærmiljø på Lademoen, hvor det er lett å være god på gjenbruk og det ikke finnes forsøpling?

Vi ønsker dine innspill i denne undersøkelsen som vurderer behovene for en lokal nærgjenbrukssentral på Lademoen

Dine tilbakemeldinger er verdifulle og vil hjelpe oss med å forme fremtidige initiativer på Lademoen. Undersøkelsen tar omtrent 8 minutter å fullføre.

Ta undersøkelsen her (du blir sendt videre til spørreskjema):

 

Vil du vite mer om prosjektet? Se videoen: