Avtalevilkår for bestilling av avfallstaxi

Vilkår for Avfallstaxi

Når bestillingen er bekreftet fra Trondheim Renholdsverk, er avtalen å regne som bindende.

  • Grunnprisen inkluderer oppmøte hos privathusholdninger i Trondheim
  • Avfallet sorteres og settes utendørs slik at vi enkelt kan bære det inn i bilen. Mindre avfall må være pakket i esker, kasser eller gjennomsiktige sekker
  • Grunnpris pr. ordre er kr 500,- for max 15 minutter opplasting, og maks 300 kg.
    (alternativt 30 minutter/maks 600 kg eller 45 minutter/maks 900 kg)
  • Opplasting utover dette utløser tilleggsordre, men da kun hvis det er mulig for sjåføren å ta ekstra
  • I tillegg faktureres restavfallet (IKKE matavfall) med kr 1,70 pr. kg.
  • Avbestilling: Hvis du må avbestille henting, må dette skje senest kl 15 siste hverdag før henting. Senere avbestilling faktureres med kr 500,-.