Eksisterende kunde

Informasjon til deg som har bolig tilknyttet nedgravde containere, mobilt eller stasjonært avfallssug

Bestill brikke

Nedgravde containere

 

Nedgravde containere har bare innkastsøylen over bakkenivå. Avfallet samles opp i en container under bakken. Når containeren skal tømmes, heises hele konstruksjonen opp, og avfallet slippes ut gjennom bunnen og inn i renovasjonsbilen. Avfallet kildesorteres i restavfall, papp/papir og plastemballasje, og kastes i tilsvarende merket container. Containerne åpnes med en brikke.

KAST RIKTIG: Pappesker må kuttes i biter som passer i innkastluken. For store pappflak kan forårsake propp, og container vil oppleves som full uten å være det.

Bruk knappen for å lese eller laste ned brukerskriv for nedgravde containere (pdf):

Brukerskriv for nedgravde containere

Display på containerens innkastluke
Innkast med elektronisk display

Slik åpner du innkastluken
Innkastene åpnes med brikker som hver boenhet får utlevert. Systemet aktiveres ved berøring. Brikken holdes deretter mot det markerte feltet. Dra opp luken når du får klarsignal, og kast avfallet ditt. Utformingen av innkastluken kan variere litt fra anlegg til anlegg. Ny brikke kan bestilles øverst på siden.


Avfallssug

Mobilt avfallssug

Mobile avfallssug tømmes av en spesialbygget sugebil via et tilkoblingspunkt én gang per uke. De mobile avfallssugene håndterer foreløpig kun restavfall. Papp/papir og plastemballasje kastes i egne containere.

KAST RIKTIG: I det mobile suget skal avfallet kastes i godt gjenknyttetde poser som lett passerer gjennom innkastluken. Store og tunge gjenstander som trevirke, glass o.l. kan kile seg fast og forårsake skade.

Bruk knappen for å lese eller laste ned brukerskriv for mobilt avfallssug (pdf):

Brukerskriv for mobilt avfallssug


Stasjonært avfallssug

I et stasjonært avfallssug suges avfallet inn i et eget terminalbygg der det lagres i store containere som hentes etter behov. Suget kjøres flere ganger i døgnet, i tidsrommet 07–23. Innkastene åpnes med en egen brikke eller nøkkel.

I avfallssuget skal du kun kaste restavfall og papir. Restavfallet kastes i pose som knytes godt igjen, mens papiret kastes løst. Lettkartong som går fint gjennom luken kan også kastes her. Det er eget innkast for hver avfallstype.

NB: Andre typer avfall, som større papp-, glass-/metall- og plastemballasje, må bringes til et Returpunkt.

KAST RIKTIG: Større papp og kartong eller andre store, tunge gjenstander skal ikke kastes i avfallssuget. Dette kan lett kile seg fast og danne propp i systemet.

Bruk knappen for å lese eller laste ned brukerskriv for stasjonært avfallssug (pdf):

Brukerskriv for stasjonært avfalssug


Viktig å huske

 

  • Restavfall og plastemballasje kastes i poser som skal være knyttet igjen. Papp og papir kastes løst.
  • Kast bare avfall som passer i innkastluken.
  • Strøing, måking og rydding rundt avfallsløsningen er beboernes ansvar. Det er forbudt å sette igjen avfall eller gjenstander ved containerne.
  • Større gjenstander bringes til Heggstadmoen gjenvinningsstasjon.
  • Sørg for at tømmebilen kommer til. Feilparkerte biler kan føre til at avfallet ikke blir tømt.
  • Feil avfallslevering (som svært tunge, store og/eller uformelige gjenstander)kan forårsake propp og driftsstans.
  • Kostnader som skyldes feil avfallslevering kan belastes beboerne (eier av boenhet).

Ansvarsforhold

 

  • Trondheim kommune eierskapet av containersystemet, med unntak av betongelementet som container er nedsenket i.
  • Trondheim Renholdsverk har ansvar for drift og vedlikehold, tømming etter gjeldende tømmeplan, holde containere i operasjonell stand, inkl. service og reservedelslager.
  • Hjemmelshaver eier selve betongelementet, fundamentet for den nedgravde containeren. Hjemmelshaver har ansvar for å holde området rundt og oppå containeren ryddig og fritt for avfall, sikre tilgjengelighet og fremkommelighet for renovasjonsbil, herunder rydde snø og strø godt med sand ved behov.