Søknad om fritak fra å snu beholder

Vinteren 2023 er det gjort endringer i renovasjonsforskriften i Trondheim, blant annet av hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS) for våre renovatører. I endringen ligger det et krav om om at beholderne skal stå med håndtaket ut på tømmedag.

Har en av beboerne på adressen en bevegelseshemming som gjør at det ikke er mulig å snu beholderen med håndtaket ut på tømmedag, kan dere søke her om å få fritak fra dette kravet.

Søknad om fritak fra å snu beholder

  • Følgende må registreres som en del av søknaden: 1. Hvem gjelder søknaden for (oppgi hvem i husstanden som har bevegelseshemming) 2. Opplysninger om hentested (stedet hvor avfallsbeholdere er plassert). 3. Annen relevant informasjon