Vedtaket fra Bystyret 8. desember 2022

Kommunedirektørens forslag til innstilling, som ble vedtatt i Bystyret:

1.

Bystyret vedtar at kildesortering av matavfall skal innføres for husholdningene i Trondheim kommune før SESAM-anlegget står ferdig. Utrulling av innsamlingsløsning for matavfall skal starte fra 01.01.2023.

2. Alternativ A:

Bystyret vedtar at det innføres en henteordning for glass- og metallemballasjeavfall for husholdninger som har småbeholderløsning i Trondheim kommune, slik at det blir fire avfallsbeholdere per husstand. Utrulling av ny henteordning skal starte fra 01.01.2023.