Matavfall

Matavfallet utgjør en stor del av det vi kaster. I Trondheim har matavfall i mange år gått i restavfallet.

I februar 2023 starter Trondheim Renholdsverk utrulling av matavfallssortering for alle innbyggerne i kommunen. Dette er noe mange har etterspurt og ventet på.

Les mer på trv.no/matavfall

Matavfallssorteringen innføres gradvis, rute for rute, og for de ulike avfallsløsningene. Det vil ta flere år før alle innsamlingsløsninger er på plass.

Matavfallet fraktes til Ecopro i Verdal, hvor det blir til biogass og gjødsel til landbruket.

Dette er mengdene matavfall vi har samlet inn i Trondheim de siste årene:

2021: 26 tonn

2022: 101 tonn

2023: 1769 tonn

NB: Om du ønsker å kompostere matavfallet ditt selv, enten med varmkompost eller bokashi, kan du søke om Trondheim Renholdsverk om engangsstøtte for innkjøp av utstyr til varmkompostering eller bokashi. Les mer om ordningen her