Driftsproblemene med avfallssug på Lilleby og Ladebyhagen

Oppdatert 11. oktober 2023:

Det har vært ulike driftsproblemer med anlegget, og det arbeides kontinuerlig med å få anlegget til å fungere som tenkt.

I tillegg har flere deler av anlegget blitt utvidet. Les mer om status for avfallsløsningene på Lilleby her

 

Les tidligere oppdateringer her:

Oppdatert 26. oktober 2022

Deler av anlegget åpnes igjen. Vi ønsker at innkastlukene tas i bruk, samtidig som at vi beholder de midlertidige containerne inntil vi er sikre på stabil drift.

Siden forrige oppdatering har Trondheim Renholdsverk, sammen med leverandøren av avfallssuget, jobbet for å lokalisere alle luftlekkasjer i systemet.

De største lekkasjene, som også er mest krevende å utbedre, er i innkastene ved Stjørdalsveien 9-13. Der må hele lukesystemet under bakken skiftes ut, noe som tar tid å oppgradere. Mindre luftlekkasjer er også oppdaget, men de er allerede utbedret.

Nå starter vi drift i deler av anlegget, og tømming av restavfall og papir går som normalt. For å kunne se om våre utbedringer er tilstrekkelige, er det viktig at alle bruker innkastene i suget slik at vi får nok avfall igjennom systemet. De midlertidige containerne blir stående til vi er sikre på stabil drift av avfallssuget.

Innkastgrupper vi setter i drift er ved:

 • Ladebekken 9A
 • Ladeveien 21
 • Ladeveien 38
 • Ladeveien 18
 • Ladeveien 15
 • Dakota 6J

 

Oppdatert 12. august 2022:

Vi opplever dessverre fortsatt driftsproblemer med avfallssuget på Lilleby og Ladebyhagen. Det har pågått over lang tid.

Dette er sterkt beklagelig. I samarbeid med leverandøren av anlegget jobber vi med å løse problemet.

Slik så det ut i Stjørdalsveien tidligere i sommer. Området ble ryddet kort tid etterpå. Vi ber innstendig om at beboere benytter ekstra containere som nå settes ut i området.

Hvis nedkastet er stengt, skal containere i området brukes. På grunn av problemene er det satt ut ekstra containere i:

 • Stjørdalsveien 13
 • Stjørdalsveien 5
 • Ladebekken 7
 • Harald Hårfagres gate 4
 • Ladeveien 23

 

Kart over midlertidige punkter for restavfall i området.

 

Dette er en midlertidig løsning som hjelper oss å unngå forsøpling og skadedyr.

Vi beklager ulempen dette medfører.

Årsaken til problemene er i hovedsak luftlekkasjer i anlegget. Vi jobber med å identifisere disse og vil i løpet av høsten gjennomføre et større arbeid med leverandøren av anlegget for å gå gjennom alle komponenter.

Ekstra restavfallscontainere er satt ut blant annet i Ladebekken, som en midlertidig løsning.

Spørsmål?

Ta kontakt med kundesenteret på

Telefon: 917 54 000

E-post: kildesortering@trv.no