Prøveprosjekt ødelagte tekstiler, klær og sko

Les mer om prosjektet her.

Nasjonalt prøveprosjekt

Vi tester ut fremtidens tekstilinnsamling!

Hvert år kaster hver av oss rundt ti kilo med tekstiler, klær og sko i restavfallet (Miljødirektoratet 2021). Mesteparten av det vi kaster i restavfallet, kunne vært brukt om igjen eller brukt til å lage nye produkter. Fra februar til juli 2023 gjennomføres det et prøveprosjekt i 6 ulike områder av landet for å finne den beste løsningen for innsamling av tekstiler i Norge. Les mer her.

Trondheim

Deler av Byåsen og Flatåsen skal delta i dette prosjektet. Det er adresser som har egne beholdere (grønne plastbeholdere med hjul) som er med. De som er utvalgt vil motta en sms om at de er med, og de vil få utdelt informasjon og poser i uke 9.

I Trondheim skal vi teste en ordning med innsamling (henteordning ved bolig) av ødelagte tekstiler, klær og sko. Det som kan brukes om igjen skal leveres på et gjenvinningsstasjonen eller på et punkt for tekstilinnsamling. Prosjektet varer fra mars – juni 2023. I løpet av denne perioden henter vi ødelagte tekstiler hos de utvalgte adressene fire ganger. Det er uke 13, 17, 21, og 25. De som har registrert telefon på de utvalgte adressen vil motta en sms i forkant av hver henting. Er du usikker på om telefonen din er registrert på adressen du bor? Det kan du sjekke her.

 

Det er stengt for kommentarer.