Hvem er vi?

Konsernet Trondheim Renholdsverk AS eies 100% av Trondheim kommune.

Virksomheten er knyttet til avfallshåndtering av alle avfallstyper fra husholdninger og næringsvirksomhet. Et av virksomhetens viktigste fundament er at forretningsvirksomheten foregår i tråd med de strengeste kvalitets- og miljøbestemmelsene som finnes både etter nasjonale og internasjonale regler og standarder.

Trondheim Renholdsverk eier datterselskapene Renholdsverket AS og Retura TRV AS. Renholdsverket utfører tjenester knyttet til husholdningsavfall i Trondheim kommune. Retura TRV leverer avfallsløsninger til næringslivet i tillegg til containerutleie og tømming av septik for private og bedrifter.

Trondheim Renholdsverk er medeier i flere andre selskaper med beslektede virksomheter knyttet til avfallshåndtering.